Przejdź do treści

Zmiany wynikające z wprowadzania tzw. Ustawy 2.0 dotyczą niemalże każdej sfery szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym także zasad ewaluacji, od których zależeć będzie sposób funkcjonowania uczelni.

Proces wdrażania tzw. Ustawy 2.0 na Uniwersytecie Śląskim oraz związane z nim zmiany dotyczące uczelni to zagadnienia poruszone w wywiadzie z JM Rektorem UŚ prof. Andrzejem Kowalczykiem. Jeden z podjętych wątków dotyczył wzmocnienia pozycji badawczej UŚ

Telewizja internetowa Uniwersytetu Śląskiego przygotowała materiał filmowy na temat inauguracji projektu ProspectUS, która odbyła się 31 stycznia 2019 roku.

W czwartek 31 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) rozpoczęło się spotkanie inaugurujące projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”.

Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019