Przejdź do treści

12 pytań dotyczących znaczenia, celów oraz realizacji projektu ProspectUS.

Odpowiada prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Michał Daszykowski, kierownik projektu.

22 i 23 stycznia 2019 roku odbywały się warsztaty metodyczne z zakresu planowania strategicznego i przeprowadzania zmiany, w których udział wzięli przedstawiciele zespołów realizujących założenia projektu ProspectUS.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu ProspectUS, na której publikować będziemy najważniejsze wiadomości dotyczące realizowanego wspólnie przedsięwzięcia.

Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019