Przejdź do treści

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu ProspectUS, na której publikować będziemy najważniejsze wiadomości dotyczące realizowanego wspólnie przedsięwzięcia.

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019