Przejdź do treści

Warsztaty z zakresu planowania strategicznego

Kilka osób przy stole. Jedna osoba mierzy linijką figurę geometryczną z papieru, pozostałe osoby jej się przyglądają.

22 i 23 stycznia 2019 roku odbywały się warsztaty metodyczne z zakresu planowania strategicznego i przeprowadzania zmiany, w których udział wzięli przedstawiciele zespołów realizujących założenia projektu ProspectUS. Uczestników powitał prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Michał Daszykowski, kierownik projektu.

Warsztaty służyć miały przede wszystkim wspólnemu wypracowaniu planu działań w projekcie, w tym zasad jego organizacji, efektywnej komunikacji oraz kryteriów jakości opracowywanych rozwiązań.

Uczestnicy pracujący w grupach rozwiązywali zadania przygotowane przez ekspertów z firmy szkoleniowej Nowe Motywacje. Jeden z zespołów identyfikował potrzeby osób będących odbiorcami projektu ProspectUS, a także omawiał zagadnienia związane z jego organizacją, w tym znaczenie: podziału na role, odpowiedzialności za podejmowane działania oraz informowania odbiorców o postępie prac. Członkowie drugiego zespołu podjęli temat oczekiwanych rezultatów projektu oraz sposobu jego realizacji z uwzględnieniem listy priorytetowych zadań. Efekty prac obu grup zostały zaprezentowane pod koniec warsztatów.

Jednym z punktów spotkania była również gra symulacyjna pn. „Giełda”, rozgrywana w zespołach i dotycząca zarządzania i realizacji zadań w zmiennym środowisku biznesowym.

Warsztaty zostały zorganizowane na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ w Katowicach.

 

Mężczyzna przemawia do grupy osób siedzących przy stole
Uczestników warsztatów powitał prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Michał Daszykowski, kierownik projektu ProspectUS
Dwóch mężczyzn i jedna kobieta siedzący przy stole, na którym znajduje się kartka papieru
Kierownikiem zespołu, który opracowywać będzie założenia nowej strategii Uniwersytetu Śląskiego, jest prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek z Wydziału Nauk o Ziemi, rektor UŚ w latach 2002–2008 (w środku). Na zdjęciu również Sławomir Sztuka z Biura Rektora UŚ oraz dr Urszula Torbus z Wydziału Prawa i Administracji
Trzej uśmiechnięci mężczyźni siedzący przy stole
Prodziekan ds. umiędzynarodowienia i organizacji Wydziału Radia i Telewizji UŚ dr inż. Olaf Flak, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

 

Dwóch mężczyzn i jedna kobieta przyglądają się słowom na kartce
Jedno z zadań wspólnie rozwiązywali: Dariusz Laska, p.o. zastępcy kanclerza ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, Katarzyna Więcek-Jakubek, kierownik Biura ds. Rozwoju Kadr oraz prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. rozwoju i finansów UŚ

 

Trzy uśmiechnięte kobiety
Na zdjęciu (od lewej): Sylwia Krawczak i Urszula Miemiec z Działu Kształcenia oraz kanclerz UŚ dr Agnieszka Skołucka
Kobieta zapisuje słowa na kartce, dwie osoby przyglądają jej się
Krystyna Fus, zastępca kanclerza ds. administracyjnych i zarządzania mieniem wraz z Agnieszką Dunaj, kierownik Biura Karier oraz Mirosławem Kondlą, kierownikiem Działu Gospodarowania Nieruchomościami szukają cech łączących członków swojej warsztatowej grupy

 

Dwie osoby zapisują jednocześnie słowa na kartce
Wnioski z dyskusji zapisują prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr oraz prof. zw. dr hab. Marian Paluch, dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W rozmowach uczestniczyła również Sylwia Ledwoch z Biura Współpracy z Gospodarką
Dwie osoby spoglądają na rozmówców siedzących po przeciwnej stronie
Prof. zw. dr hab. Robert Hasterok z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz dr Aneta Drabek z Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

 

Dwie osoby siedzą przy stole, kobieta spogląda na mówiącego mężczyznę
Przygotowanie do prezentacji efektów pracy. Dyskutują: dr hab. prof. UŚ Seweryn Kowalski, zastępca dyrektora ds. nauki Instytutu Fizyki, dr Małgorzata Chrupała-Pniak z Biura ds. Rozwoju Kadr...
Dwaj mężczyźni siedzący przy stole przysłuchują się dyskusji
...prof. dr hab. Jerzy Sperka, dyrektor Instytutu Historii oraz dr hab. Dariusz Kubok, dyrektor Instytutu Filozofii

 

Dwie kobiety rozmawiają na temat zapisywanych na kartce słów, trzecia przysłuchuje się rozmowie
Na zdjęciu (od prawej): reprezentujące Dział Nauki – Halina Sztuka (kierownik) oraz Agnieszka Majchrzak (zastępca kierownika), a także Izabela Staszewska-Ferens, kierownik Działu Promocji

 

Kobieta obserwuje dwóch mężczyzn, którzy przeglądają małe kartki papieru
Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział m.in. w grze symulacyjnej pn. „Giełda” dotyczącej zarządzania i realizacji zadań w zmiennym środowisku biznesowym. Na zdjęciu: Agnieszka Dunaj, kierownik Biura Karier, prezentuje efekty prac swojego zespołu

fot. Małgorzata Kłoskowicz

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019