Przejdź do treści

Nasze działania

W ramach inicjatywy ProspectUS powołanych zostało siedem zespołów, w tym Komitet Sterujący Projektem (szerzej na ten temat można przeczytać w zakładce: Nasze zespoły). Podjęte przez członków poszczególnych grup działania mają służyć:
 

  • analizie otoczenia Uniwersytetu Śląskiego obejmującej między innymi badanie: tendencji zmian cywilizacyjnych, stylów i sposobów życia społeczeństwa czy uwarunkowań politycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym, które mają wpływ na kierunki prowadzonych badań, ofertę dydaktyczną i plan rozwoju UŚ
     
  • oraz analizie stanu uczelni, w tym działalności naukowej kadry w obszarze poszczególnych dyscyplin naukowych, poziomu współpracy badawczej oraz jakości kształcenia.
     

Głównym celem badań będzie rozpoznanie tych obszarów, które umocnią status Uniwersytetu Śląskiego jako uczelni badawczej. Śląski badawczy – to hasło przewodnie spajające nasze działania. Wyniki analiz zostaną uwzględnione przy opracowywaniu #Strategy4US – nowej strategii Uniwersytetu Śląskiego, a efekty prac publikowane będą na stronie: www.prospectus.us.edu.pl.
 

 

Ręce kilku osób, które układają swoje dłonie jedną na drugiej

 

Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019