Przejdź do treści

ProspectUS — zaczynamy!

Kilka osób przy stoliku, jedna trzyma kartkę

W czwartek 31 stycznia 2019 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) rozpoczęło się spotkanie inaugurujące projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”.

W wydarzeniu, które otworzył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, uczestniczyli członkowie zespołów realizujących zadania projektowe — pracownicy naukowo-dydaktyczni, administracyjni, eksperci zewnętrzni oraz kadra zarządzająca, w tym: kierownik projektu ProspectUS, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

W inauguracji projektu udział wzięli również: wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. rewitalizacji i integracji społeczności lokalnej prof. dr hab. Marek Barański, kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miasta Cieszyna Renata Karpińska, kierownik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Natalia Puchała oraz prezes spółki celowej UŚ SPIN-US Katarzyna Papież-Pawełczak. Podczas inauguracji obecni byli ponadto przedstawiciele ekspertów zewnętrznych: prof. dr hab. Tomasz Szapiro, członek Prezydium KRASP, przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012–2016 oraz dr hab. prof. UMK Dominik Antonowicz, pełnomocnik rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas spotkania przedstawione zostały założenia, cele oraz planowane działania w ramach projektu, odbyły się także warsztaty adresowane do członków zespołów projektowych.

 

Dwóch mężczyzn, jeden przemawia, drugi siedzi przy stole
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, witając uczestników wydarzenia, wspomniał m.in. zakończone niedawno obchody 50-lecia uczelni oraz mówił o konieczności podjęcia działań, dzięki którym UŚ pozostanie atrakcyjnym miejscem do pracy i do studiowania
Przemawiający mężczyzna
Z kolei kierownik projektu ProspectUS, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski podkreślał znaczenie badawczego charakteru uczelni, wyjaśnił również znaczenie nazwy ProspectUS rozumianej jako nasza perspektywa
Mężczyźni i kobiety spoglądają na ekran powieszony na ścianie
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz miast akademickich UŚ. Na zdjęciu (od lewej): kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miasta Cieszyna Renata Karpińska, pełnomocnik prezydenta Sosnowca ds. rewitalizacji i integracji społeczności lokalnej prof. dr hab. Marek Barański oraz wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun...

 

Dwóch uśmiechniętych mężczyzn na pierwszym planie
...a także reprezentanci ekspertów zewnętrznych czuwających nad obiektywnością analiz wykonywanych w ramach projektu ProspectUS: prof. dr hab. Tomasz Szapiro, członek Prezydium KRASP, przewodniczący Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012–2016 oraz dr hab. prof. UMK Dominik Antonowicz, pełnomocnik rektora ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Uśmiechnięta kobieta przykleja kartkę na ścianie
Tego dnia odbyły się warsztaty adresowane do członków zespołów projektowych...
Kilkoro osób przy stole
...wykonujących w grupach zadania mające pomóc w przygotowaniach do realizacji celów projektu. W środku po lewej prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor UŚ w latach 2002–2008, kierownik zespołu opracowującego założenia nowej strategii uczelni

 

Kilkoro ludzi przy stoliku, mężczyzna coś wyjaśnia pozostałym osobom, gestykulując
Jednym z zadań warsztatowych było znalezienie odpowiedzi na pytanie: co wnoszę do zespołu, którego jestem członkiem?
Kilkoro ludzi przy stoliku
Uczestnicy podjęli też wyzwanie analizy przypadku pożaru na stacji metra King's Cross w Londynie, który wybuchł 18 listopada 1987 roku

 

Kilkoro ludzi przy stoliku
Zastanawiając się wspólnie nad przebiegiem tego wydarzenia, wskazywali zasady, jakimi powinny kierować się zespoły projektowe, aby osiągnąć wyznaczone cele. Na zdjęciu w środku: prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski
Kilkoro ludzi przy stoliku
Z wypracowanych wniosków wynikało, że – aby osiągnąć główne cele projektu – należy m.in. pamiętać o efektywnej komunikacji, czuwać nad przebiegiem prac oraz dbać o niegasnące zaangażowanie wszystkich członków zespołów. Na zdjęciu drugi od lewej prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

 

fot. Julia Agnieszka Szymala


Informacja na temat inauguracji projektu ProspectUS została opublikowana na stronie Uniwersytetu Śląskiego. Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem: www.us.edu.pl.

Materiały prasowe dotyczące spotkania ukazały się również na stronach:

Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019