Przejdź do treści

Rektor UŚ o ProspectUSie w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”

Mężczyzna siedzący w bibliotece

Proces wdrażania tzw. Ustawy 2.0 na Uniwersytecie Śląskim oraz związane z nim zmiany dotyczące uczelni to zagadnienia poruszone w wywiadzie z JM Rektorem UŚ prof. Andrzejem Kowalczykiem. Jeden z podjętych wątków dotyczył wzmocnienia pozycji badawczej UŚ oraz działań w ramach projektu ProspectUS.

Rozmowa, która ukazała się na łamach „Gazety Wyborczej”, dotyczyła m.in. nowej struktury uczelni, rozważanych rozwiązań statutowych, a także procedur wyboru rektora i zasięgu jego władzy. Prof. Andrzej Kowalczyk omówił również temat kierunku rozwoju śląskiej Alma Mater, która dążyć będzie do umocnienia pozycji badawczej, co oznacza między innymi zobowiązanie do kształcenia studentów na wysokim poziomie w oparciu o wyniki badań realizowanych na uczelni. Podkreślił znaczenie unowocześniania infrastruktury, pogłębiania współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem oraz podejmowania tematyki wpisującej się w trendy współczesnej nauki. Zapytany o rolę projektu ProspectUS, rektor UŚ wspomniał o prowadzonych badaniach naukowych, których celem jest na przykład poprawa jakości życia mieszkańców regionu. Wywiad z rektorem Uniwersytetu Śląskiego został opublikowany 15 lutego 2019 roku, dostępny jest również w wersji internetowej pod adresem: katowice.wyborcza.pl.

Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019