Przejdź do treści

#Strategy4US

Uniwersytet Śląski przygotowuje się do opracowania nowej strategii rozwoju uczelni. W tym celu rozpoczął realizację projektu pn. „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”.

Przez kilka najbliższych miesięcy pracownicy: naukowi, dydaktyczni, administracyjni oraz kadra zarządzająca, a także eksperci zewnętrzni prowadzić będą analizy stanu uczelni oraz jej otoczenia, aby przygotować plan rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, umacniający pozycję badawczą uczelni.

Dla regionu i jego mieszkańców oznacza to między innymi możliwość skorzystania z ciekawej oferty dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym oraz pogłębienie współpracy z otoczeniem uczelni, ponadto wzmocnienie pozycji jednego z kluczowych pracodawców w województwie śląskim, mogącego przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności całej metropolii.

Do udziału w pracach nad koncepcją rozwoju uczelni zaproszeni zostaną mieszkańcy regionu, młodzież szkolna, a także reprezentanci sektora gospodarczego i samorządów lokalnych. Uwzględniony zostanie również głos dziennikarzy. Nad obiektywnością prac czuwać będą eksperci zewnętrzni.

Otrzymane wyniki staną się podstawą opracowania założeń planu rozwoju uczelni – nad tymi pracami czuwać będą członkowie Zespołu Ekspertów ds. Opracowania Strategii pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Janusza Janeczka z Wydziału Nauk o Ziemi, rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach 2002−2008.

Logo MNiSW

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019